Malin Wikegård » grafisk formgivare » 070-718 47 38 » malin@wikegard.net

Tabloid

Tabloid

Logotyp

Logotyp

Layout av magasin

Layout av magasin

12-siding

12-siding

Annonsformgivning

Annonsformgivning

Grafisk profil

Grafisk profil

Katalog

Katalog

Illustration

Illustration

Illustrationer/anfanger

Illustrationer/anfanger

Webb

Webb

Foldrar, advertorials, roll-up med mera

Foldrar, advertorials, roll-up med mera

Logotyp

Logotyp

Roll-ups

Roll-ups

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustrationer till vinjetter

Illustrationer till vinjetter

Inbjudan / säljbrev

Inbjudan / säljbrev

Tidningslayout

Tidningslayout

Katalog

Katalog

Flyer

Flyer

Logotyp + trycksaker

Logotyp + trycksaker

Marknadsföring

Marknadsföring

Omslag, illustration

Omslag, illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration